Share CODE F12 Cho Facebook

Chuyên Mục

                           Share CODE F12 Cho Facebook 


1.Code tag all friend : http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM
2. Code inbox : http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6
3. Code post wall : http://pastebin.com/R3CDPd5D
4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f
5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK
6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT
7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p
8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6
9. Code tag : http://pastebin.com/raw.php?i=2bAaxsxE
10. Code unfriend : http://pastebin.com/raw.php?i=jaY5rcxY
11. Code thoát all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=d2AS2C1Q
12. Code thêm all friends vào groups : http://pastebin.com/raw.php?i=4gL5UcAY (lưu ý : có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )
13. Code post wall : http://pastebin.com/raw.php?i=TjS4wp2u
14. Code ib all friends : http://pastebin.com/raw.php?i=HJKXQbMx
16. Code giật lác nát fb : http://pastebin.com/raw.php?i=4Uzzzk6a
17. Code dọa ma : http://pastebin.com/raw.php?i=k6PDVpaG
18. Code giao diện sạch : http://pastebin.com/raw.php?i=mPgK9zbK
19. Code post all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=69yww1sk
20. Code mời like page : http://pastebin.com/raw.php?i=4mDmSNw8
21. Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=3RPRdyy8
22. Code Hại Não : http://pastebin.com/raw.php?i=gzwsLLDQ
23. Code đồng ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1qtx8V
24. Code chặn acc fb : http://pastebin.com/raw.php?i=fgxLmutM

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc