Thần Chú Rep Mail FaceBook Các Loại

Chuyên Mục

---------- Unlock Loại 13 Tuổi ----------
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
---------- Unlock Loại 14 Tuổi ----------
I think that facebook disabled my account is confusion here
I must abide by the rules use their real identities on Facebook
Do not post pornographic or contains nudity not use your account to attract others
I have over 14 years of age and I have the right to use facebook.
I asked Facebook to reactivate my account
This is my legal papers:
Email:
Full name:
Birthday:
My print passport ID:
Link Url:
Please check back, please help me, this is the account holder
Thanks to the Facebook Team.
---------- Unlock Loại FAQ ----------
Rep Mail Loại 1: 
- Full Name : Đặng Hưng
- Date of Birth :
- Email : kultanbinh@gmail.com
- Url : Link FB
- Please help me to reconsider. Thank Facebook Team !
Rep Mail Loại 2:

Hello Facebook Team : That is my id card

This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: 
Full name: 
Birthday: 
My ID in passport: 
URL : 
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
---------- Unlock Loại Tính Năng ----------
I think Facebook is no confusion in the key features of my account. I've done a full charter of facebook. Hope review Thank you Facebook Team
---------- Đỗi Tên Trước 60 Ngày ----------
-Hi Facebook Team
-My New Name It Isn’t Set On My Account
-My New Name Is: “Tên mới bạn muốn đổi”
-And this is my ID Card:
-Thanks Facebook Team.

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc