CODE CHẤP NHẬN ALL LỜI MỜI KB

Chuyên Mục

Chấp nhận lời mời kết bạn

B1: Vào địa chỉ sau https://www.facebook.com/reqs.php

B2: Coppy mã sau http://pastebin.com/raw.php?i=yHmBx3Fa

B3: F12 -> Console -> paste

B4: Enter chờ kết quả 

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc