Chấp nhận lời mời kết bạn

B1: Vào địa chỉ sau https://www.facebook.com/reqs.php

B2: Coppy mã sau http://pastebin.com/raw.php?i=yHmBx3Fa

B3: F12 -> Console -> paste

B4: Enter chờ kết quả 
0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Không nói lời thiếu văn hóa, không quảng cáo thông qua khung bình luận.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!