REPORT FAQ 2016

Chuyên Mục

Bước 1: Chuẩn bị 2 mail sạch và Fake 2 CMND phôi khác nhau ,info như victim, k có info fake đại, nhưng phải fake sao cho gần giống nhất,

Vào Link này: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Chọn theo thứ tự : 3 , 2 , 1

Bước 2: Điền Full thông tin vào From


P/s : Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://findmyfbid.com/

Rồi dán link victim vô để nó get ID, phần mail victim mình điền id đó vào và thêm @facebook.com ( ví dụ 100008339110268@facebook.com )


Phần mô tả dán thần chú này vào :

"This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook"

Bước 3:

Hóng rep mail,

Form:

"Which of the following best describes your situation?: Someone created an account pretending to be me or a friend
Do you have a Facebook account?: no
Is this account impersonating you?: Yes, I am the person being impersonated
Your full name: Tên bạn ( Trùng tên victim )
Your contact email address: mail của bạn
Full name on the impostor profile: Tên victim
Email address listed on the impostor profile (if available): Email của nạn nhân
Link (URL) to the impostor profile: Link Victim
Additional info: This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook.""

Làm lại 1 lần nữa các bước như trên với mail 2

------------------------------------------------------------
DÙNG 4 CLONE LÀM :
- Chuyển ngôn ngữ cả 4 clone thành English ( US ) . Không cần fake IP :v
- Vào tường nhà victim .

*Clone 1 : Report => Report this account => This timeline is pretending to be me or someone I know => Me => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))

*Clone 2 : Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))

*Clone 3 : Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))

*Clone 4 : Report => This timeline is using a fake name => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))
---------------------------------------------------------------------------------------------
DÙNG 4 CLONE LÀM : Fake IP US (nhắm ac đó đã từng mở rip chưa, nếu từng mở thì k cần làm, acc ,nào chưa mở rip cho ăn là die ngay)
- Ra cho nó ăn thêm web 14t . 4 Clone để nguyên ngôn ngữ US và ghi thông tin đầy đủ vào : (làm ở cả 2 link tỉ lệ die cao hơn)

- Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
- Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
*Dòng 1 : Link URL victim
*Dòng 2 : Tên victim ( coppy trên công cụ tìm kiếm )
*Dòng 3 : 11 yeah ( tuổi )
*Dòng 4 :
 I am the father , I confirmed the account holder is not sufficient to control Facebook.- This account is to use fake names , nudity and pornography , forgery someone do.- accounts are spam creation of multiple accounts cause harassment , I think the Facebook please delete this account according to community standards . => Gửi
-------------------------------------------------------------------

Xong quay lại tường nhà victim . Dùng cả 4 clone làm :) :
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))


Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc