-------ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ MÌNH BIẾT VỀ UNLOCK-------
---- CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ^^ ----

Bị gì thì suport link đó ^^

http://link4ad.net/FTs67WME
Kháng nghị tài khoản bị vô hiệu hóa - Yêu cầu giấy tờ tùy thân (FAQ Tên Giả)
-------------------------
http://link4ad.net/pjXDF3bP
 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa (FAQ)
-------------------------
http://link4ad.net/9fYC2x3A
Disabled - Ineligible (FAQ)
http://link4ad.net/p1dPZ7Zb 
Xác minh tên của bạn (Tên Giả)
-------------------------
http://link4ad.net/aCbfRfbW
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (Úp Cmnd Veri)
-------------------------
http://link4ad.net/RNEjaggt
(Tên giả 13t) ....
-------------------------
http://link4ad.net/KBpeg6Xe
(Đổi ngày sinh) ....
-------------------------
http://link4ad.net/ckKxF7tD 
( Tên Giả )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------Đây Là All NHỮNG CÁI MÌNH BIẾT ^^ ----------------------

TUT MỞ 13T + TÊN GIẢ CÓ MAIL NHƯNG MẤT MẬT KHẨU ^^ ..... (Giành cho không spam mail + cmnd phải chuẩn + fake ip)

B1: E vào fake hola.org
B2: E vào lại trang facebook.com rồi fake ip qua VƯƠNG QUỐC ANH ... Rồi vào ních bị 13t hoặc tên giả ....
B3: g
 E vào link này điền đẩy đủ thông tin như trong ních rồi đính kẹp cmnd đàng quàng rồi gữi lên ....
B4: Ra bảng bổ trợ e chờ 3p-5p em f5 lại nó sẽ về 1 mail e đọc cho kỹ nó nói gì rồi rép mail .....
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
<Đính Kèm Tệp> .... Rồi gữi ....
B5: Giữ lại link SUPORT đó hóng . 3h e fake ip  VƯƠNG QUỐC ANH e vào lại link suport coi thữ mail về chưa ... nếu chưa về thì tiếp tục đợi 6h cũng fake ip VƯƠNG QUỐC ANH rồi coppy link suport vào enter coi mail đến 24h  ... nếu không về là cmnd kh đc chấp nhận .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUT UNLOCK cho những người mún mở nick cho bản thân và bạn bè mà không cần phải mất tiền
-----------------TUT UNLOCK 13t, xác minh danh tính-------
1. https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp
5. Đăng nhập vào account và gửi thông tin theo yêu cầu
M không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMNDợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>
---------MỞ NICK TÊN GIẢ + 13t KHÔNG MAIL Hoặc Mất pass MAIL-----------
1. facebook.com/hacked
Đăng nhập vào và làm theo. Đến bước có EMAIL. thì mấy bạn điền MAIL mới vào
- Đăng nhập mail lấy mã xác nhận rồi đắp vào.
- Đợi 3-5p Nick sẽ được gắn mail vào
- Mở như TUT đã SHARE ở trên
---------------TUT UNLOCK FAQ---------------
1. https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
2. https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
3. https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
4. https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
5. https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
6. https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
<Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp>
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
URL: <Không nhớ thì bỏ URL>
Email account:
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>
-------------------TUT UNLOCK TÊN GIẢ-----------------
LINK SUPORT: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Hào Trương
Date of birth : 30/08/1995
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>
---TUT UNLOCK CHECK POINT CHO NHỮNG NICK XÁC MINH-----
LINK SUPORT: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?
<Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp>
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>
-------------- TUT CHUYỂN PAGE ~> TRANG CÁ NHÂN --------
1. https://www.facebook.com/help/contact/366956053339943
Thông tin bổ sung: My account was hacked and converted to a business accidentally. Please change it back to a personal profile. To my personal connections with friends and family. Thanks Facebook Team.
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed his account with the following information
Full name: Nhi Thục
Date of birth : 31/05/2001
Thanks facebook team


---------------------------CÁCH RÉP MAIL--------------------------


---TÊN GIẢ + 13T + CHECK POINT---
Hello Team Facebook. Please check a case of remove timeline and lock mistaken my account.
Email: theduyet1993@gmail.com
Full name: Hải POPI
Birthday: 12/10/2000
My ID in passport: 094916753
My case:
-It is very important for the me, so I can not do Pretending or claiming to be someone else.


---All FAQ---

Hi Facebook Team,
I wish that Facebook will reactivate your account.
My account insists does not violate the terms of the Facebook Team has put out.
I think because of the confusion so my account is locked.
I pledge to use Facebook correctly with the Facebook Team set off.
My name: Lê Trung Thành
Date of birth: 19/10/1997
Email subscription Facebook: thanhtrungle11022@gmail.com
My ID: 251056613
Thanks Facebook Team.


--------------------------------------ĐÂY LÀ 6 LINK SUPORT FAQ--------------------------------------------

FAKE IP VƯƠNG QUỐC ANH ... NGÔN NGỮ UK RỒI SUPOR 6 LINK NÀY :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa (FAQ SEX, APP)
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn (xác minh d.tính veri acc)
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 Disabled - Ineligible (FAQ)
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 Xác minh tên của bạn (Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (Úp Cmnd Veri)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 (Tên giả 13t) ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ MD :

Vào Fake ip Vương Quốc Anh ... Ngôn Ngữ UK (VQA) luôn ...
Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiện Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Rồi Điền Thông Tin Vào ... Úp Cmnd lên ... Gữi ... 3p Sau Rép Mail ... Rép Lại 1 MailHóng Nó Rép Lại 1 Mail Xem Mail Và Dịch ... 1 là về ... 2 là tạch ...
Nếu Tạch Bạn Đừng Nản : Đợi Thứ 2 Suport Lại Như Trên :") ^^ ...


--------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ SEX
Vào Fake ip Vương Quốc Anh ... Ngôn Ngữ UK (VQA) luôn ...
Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiện Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Rồi Điền Thông Tin Vào ... Úp Cmnd lên ...
Phần Bổ Xung ... Ghi Là :
"I think I locked Account is in error.
Please check and unlock my account."
Gữi ... 3p Mail Khôq Rép Thì đợi mail rép vì FAQ SEX Khó Rép Mail ... Đợi nó rép mail mình thì Rép Lại 1 Mail :

Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email:
Full name:
Birthday: July 22, 1995
My ID in passport: 030637677
URL : facebook.com/
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ^^ KHÔNG HIỂU THÌ IB NÍCH :
1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010054052551


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ MD NẾU CHƯA ÚP CMND LÊN (CHƯA SPAM)

IP VIỆT : đúng 7h vào ních bị FAQ MD rồi gữi CMND lên
3p rép mail thì rép lại mail cho nó khoảng 1 ngày về ... CMND Thật ... Nếu Fake thì pải tên 3 chữ
Ví Dụ : Tùng Đẹp Trai

muahaahah =))))))))))))))))))))))))))))))))))

-----------------------------------------BY: Văn Tây <3 ---------------------------------------------------

A tặng mỗi mình em :") :") Hồi giờ e chưa giúp a gì a cũng chưa giúp e .... Nhưng đây là tấm lòng trước khi anh đi :)))) <3 Mong em nhớ và ghi nhận :)))) Dịp nào a về a sẽ có việc nhờ em đấy ......... Cái này a bán ra 500k 600k trở lên ... Nên e đừng share ai :)))) ....

-------------------------------------------------Chú Ý-----------------------------------------------------

Lúc mở ních e luôn fake ip Vương Quốc Anh .... Và cái này là QUAN TRỌNG NHẤT NÀY .....
Nếu ních e bị 13t hoặc tên giả hoặc FAQ mà đã Unlock về rồi .... Thì nó còn cái mail ghi là :

Hi Tùng,

Cảm ơn bạn đã xác minh danh tính của mình. Chúng tôi đã mở khóa tài khoản của bạn và giờ đây bạn có thể đăng nhập lại. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng nhập lại vào tài khoản của mình, vui lòng cho chúng tôi biết.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu sau này ních có bị ríp thì e rép vào mail ... ấn dô cái mail mà a nói ở trên .... Rép mail như bình thường :

Hi Facebook Team,
I wish that Facebook will reactivate your account.
My account insists does not violate the terms of the Facebook Team has put out.
I think because of the confusion so my account is locked.
I pledge to use Facebook correctly with the Facebook Team set off.
My name: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Date of birth: June 11 1995
Email subscription Facebook: binskiller.top@gmail.com
My ID: 231090654
Thanks Facebook Team.

.....
Đính kẹp hình ảnh CMND lên rồi gữi cho fb đảm bảo acc e có bị FAQ APP hoặc SEX thì cũng về trong 24 -> 48h ....

--- A giải thích luôn bởi vì ... e đã lụm ních về 1 lần ... nó trả lại ních e + đồng thời cho thêm cái mail là :
( NẾU BẠN GẶP BẤT KỲ SỰ CỐ NÀO KHI ĐĂNG NHẬP LẠI VÀO TÀI KHOẢN CỦA MÌNH, VUI LÒNG CHO CHÚNG TÔI BIẾT)
...................
.................
0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

Liên hệ với tôi qua Facebook.