Xác Minh (Verify) Nick Facebook Chống Rip

Chuyên Mục

 1. Verify 2 Kiểu
 2. Fake Ip US
 3. ==========> Tại đây
 4. Đính Kèm Cmnd
 5. Nó sẽ ra 2 loại
 6. 1 là facebook nó sẽ rep về 1 mail nào đó ngay lập tức sau khi mình gửi
 7. thì mình vào mail rep lại là
 8. Dear Facebook Team,
 9. Please check back, please help me, this is the account holder
 10. It is very important to me.
 11. Name:  Ghi tên fb vào
 12. Birthday: ngày sinh
 13. Email:  mail
 14. Here is my photo of my ID, please check it clear.
 15. nếu mail fb rep về là không còn vấn đề là very lần 1
 16. sau khi có mail very lần 1 rồi tiếp tục fake ip us rồi xác minh danh tính y như vậy lần này
 17. nó sẽ không rep mail như lần trước mà nó sẽ xem xét vài ngày rồi nó rep mail là không còn là vấn đề ... thế là xong 2 kiểu
 18. nhắc nhở:
có thể bạn gửi kháng nghị nó sẽ không rep mail về thì bạn cứ để yên đừng làm gì tiếp đợi nó rep mail về rồi làm lại very lần 1 là được bỏ cái lần 2 đi oke

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc