Khung subscribe cho blogger đẹp

Chuyên Mục

hức năng chính của nó cho phép người đã đăng ký nhận thông báo bài viết mới nhất qua Email. Khung subscribe cho blogger này nguồn chính bên blog ThinhND mình đã Edit kiểu dáng gọn hơn cho các bạn sử dụng. 


Cách làm nó đơn giản bạn vào Blogger - Bố cục - Thêm một tiện ích mới và dán code sau vào nơi bạn muốn hiển thị sau đó nhấn Lưu. 
12345678910111213141516171819202122232425<style>
#subscribe{background-color:#2A3744;margin:7px 0 7px 0;padding:2px;border-radius:3px;overflow:hidden}
#subscribe h4{color:#827459;font-size:16px;text-align:center;text-transform:uppercase}
#subscribe .emailfield{margin:auto;text-align:center}
#subscribe .emailfield input{padding:8px;color:#bcc4ca;border:1px solid #03A9F4;font-size:12px;margin-bottom:3px}
#subscribe .emailfield input:focus{color:#454545;outline:none;border-color:#d5bc88}
#subscribe .emailfield .submitbutton{background-color:#03A9F4;color:#fff;margin:0;font-size:12px;letter-spacing:.7px;text-transform:uppercase;cursor:pointer;border:0;transition:all .3s}
#subscribe .emailfield .submitbutton:active,#subscribe .emailfield .submitbutton:hover{background-color:#e0594f;color:#fff}
</style>
<div id="subscribe">
<h4 style="text-align: center;">
<span style="color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">THEO DÕI BLOG QUA EMAIL</span></h4>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 10px;">XÁC NHẬN EMAIL ĐỂ HOÀN TẤT</span>
<div class="emailfield">
<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=StarTrngBlog', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">
<input name="email" onblur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Nhập email của bạn...&quot;;}" onfocus="if (this.value == &quot;Nhập email của bạn...&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}" type="text" value="Nhập email của bạn..." />
<input name="uri" type="hidden" value="StarTrngBlog" />
<input name="loc" type="hidden" value="vi_VN" />
<input class="submitbutton" type="submit" value="Đăng Ký" />
</form>
</div>
</div>
<div style="clear: both;">
</div></div>
Bạn thay StarTrngBlog bằng url feedburner của bạn là được. Chúc bạn thành công !

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc