[TUT] Tăng View Không Bị Scam

Chuyên Mục- Dán đoạn code này trước thẻ </head>

<script>
$(document).ready(function(){
            //Let&#39;s first setup the redirect
        function redirect(){
            window.location.assign(&#39;http://www.tyndaddy.net&#39;);
        }

            //which things we got to check
        function check(){
                if($(&#39;#credits&#39;).length === 0){
                    redirect();
                }

                else if($(&#39;#creditlink&#39;).length === 0){
                    redirect();
                }

                else if($(&quot;#creditlink&quot;).attr(&quot;href&quot;) !== &quot;http://www.tyndaddy.net/&quot;){
                    redirect();
                }

                else if($(&#39;#creditlink&#39;).text() !== &quot;Tyn Daddy Blog's&quot;){
                    redirect();
                }
            
- Rồi lưu lại
>> Chúc các bạn thành công nhé!!!<<

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc