Hướng Dẫn Report | Die 80% Facebook Nạn Nhân

Chuyên Mục

Hướng Dẫn Report | Die 80% Facebook Nạn Nhân

Bước 1: Vào trang victim Bước 2: Báo cáo 3 stt 3 ảnh, 1 ảnh phải có sex , 1 stt khích động Bước 3: Báo cáo mạo danh, báo cáo người nỗi tiếng , thú cưng. Bước 4: Dán vào trợ giúp tài khoản . Chọn tài khoản này bị hack . Gửi fb xem xét Bước 5: Đóng tài khoản . Tỉ lệ die 80% . Nếu thêm 1 link 13t xát xuất die sẽ cao hơn.


Thần chú report 13 tuổi: 
This profile is fake me and scam my friend. This profile is standred of community facebook and tinker that, i think this report is good for facebook, please disable this account. Thanking facebook teamHello facebook team. I can not log in to your account because the password wrong and I can not get an account with a phone number so I will send the identity card to FacebookTeam to consider, and hopefully will provide me password in the shortest time. Thank you very much Facebook Team.

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc