Hướng Dẫn Report | FAQ Tài Khoản Facebook 2016

Chuyên Mục

FAQ Khủng> có thể ra MD CÓ THỂ RA FAQ THẬP CẨM
đầu tiên cầm 5 đến 6 clone để avatar victim! rồi mỗi clone fake các ip sau
US, UK, Hàn, Thái, Đức ! mỗi clone fake các ip đó báo md tôi + khác + đóng tài khoản
sau đó fake US vào link này: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 ( điền những thông tin cần) sau đó 2p sau nó gửi về mail về fake US rep lại là
URL: (victim)
full name:
date of birth:
Hi, It's a fake, an offender goes against the law and standards, please consider and closed safely
sau đó ra qua UK vào link sau: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 (It is a personal page disgusting lack of culture, maintain the pornography, there are irresponsible actions hurt others)
sau đó cầm 5 clone đó fang 13 14t
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 (9 nam)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (10 nam)
Hi, there is a Facebook group committed errors when to account security pass to get active, users are too young to community towards Facebook, please close all the people to the community is no longer threats like phishing    (13t)
This is a violation of the child, which is a child of 14 years or less is trying to overcome something to get to the community, will be a danger to those around them   (14t)
Xong vào link: ( vẫn giữ IP US nhé ):
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Ḍng 1 điền email
Ḍng 2 điền tên victimn
Ḍng 3 link victim
Ḍng 4: Viet Nam
chọn Yes
Link to a news article
điền link này vào:
http://laodong.com.vn/phap-luat/ky-an-pham-toi-hiep-dam-den-kho-tin-343001.bld
Xong phần thông tin bổ sung điền:
Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account.


Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc