Share Tut Report Hiệu Quả

Chuyên Mục

Đầu tiên ta dùng 2 clone
Clone 1 fake victim
Gồm Ngày Sinh, Địa Chỉ, Tên Phụ.
B1: 
Vào cáo cáo => Mạo Danh Tôi => Dòng thời gian này toàn nội dung không phù hợp => Ảnh đại diện không phù hợp => xoq báo cáo tiếp Khác => Tiếp theo ta bóa cáo => Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức => Đóng tài khoản
B2: 
Clone 2 Ta báo cáo mạo danh khác => Dòng thời gian này toàn nội dung không phù hợp => Ảnh đại diện không phù hợp => xoq báo cáo tiếp Khác => Tiếp theo ta bóa cáo => Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức => Đóng tài khoản
B3:
Xong Dùng Clone 1 Báo Cáo Sex
 Vào Link TẠI ĐÂY 
Dòng 1 : Địa chỉ email của bạn
Dòng 2 : Tên đầy đủ của người mà bạn đang báo cáo
Dòng 3 : Địa chỉ web (URL) của trang cá nhân bạn đang báo cáo
Dòng 4 : Việt Nam
Chọn Có => Liên kết đến một bài báo trực tuyến
Tìm 1 bài báo hiếp dâm nào đó trên google.
Xong Điền thần Chú này vào
Thần Chú :
This is a child, have created multiple accounts to go trick and have the purpose of extortion, which is a threat to me, please conside
B4: 
Dùng Clone 2 báo cáo 13t .
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1 : URL của dòng thời gian bạn muốn báo cáo
Dòng 2 : Họ tên đầy đủ của người bạn muốn báo cáo
Dòng 3 : Chọn Ít Hơn 9 năm
Khác: Điền thần chú này vào
 This is a child, have created multiple accounts to go trick and have the purpose of extortion, which is a threat to me, please consider!

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc