Tự động tải lại blog, website sau thời gian chỉ định

Chuyên Mục

Giới thiệu: Nếu bạn muốn thêm chế độ: tự động làm mới (refresh) cho blog/website sau một khoảng thời gian chỉ định, ví dụ như 20 phút chẳng hạn. Thì thủ thuật đơn giản sau sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

CÁCH THỰC HIỆN 

B
ước 1. Đăng nhập Blogger
Bước 2. Chọn: Mẫu > Chỉnh sữa HTML 
Bước 3: Tìm thẻ 
-Thêm đoạn code bên dưới vào sau nó 
 

Thay số 5 thành số khác (đơn vị tính là "giây") tự động refresh 

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc