Tut Report FAQ 2016 Die 100% Khi Có Info Victim Không Có Victim Thì Tỉ Lệ 50/50

Chuyên Mục

Tut report khi có info của victim đảm bảo 100% die faq mạo danh - Chế By AresT
còn nếu không có info victim thì tỉ lệ 50/50
vào link : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Ô 1 : tên nó
ô 2: email mình rep mail
ô 3: tên nó
ô 4: có email ẩn nó càng tốt, k có thì k sao
ô 5: Link Ur nó
up cmnd lên và phần thông tin bổ sung e điền: mún chọn cái nào cũng đc
Nhớ fake ip us và ngôn ngữ us
- Hello team Facebook , I found this account is impersonating me to cheat , I 'm worried about this incident , expect Facebook to delete this account .
- I think the Facebook should delete this account because the account is impersonating me with bad intentions .- Represents a singer or an illegal business account holder .- Not old enough to join Facebook . - Create and maintain multiple accounts for the purpose  spam .- Sign inappropriate harassing other people .- Expect Facebook consider and resolve this case .
Sau đó vẫn ip đó rồi vào gmail hoặc rep link case như sau
Hello team Facebook!
Full Name: tên victim
Date of birth:  ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
I am worried because the impersonation behavior for malicious purposes, hope the review and close Facebook accounts.
Hello team Facebook. - This account is impersonating me. - The account holder is using fake names and not old enough to use Facebook. - Account active contact with other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, dating or perform other inappropriate behavior.
This is my id card.
Full Name: tên nó
Date of birth: ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
Expect teams to review and delete Facebook account.
Rồi hóng sp nó rep là nó đi thôi, cho dù veri vẫn die nữa
Nguồn : http://www.starthinhit.tk/

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc