Share Tut Báo Cáo Mạo Danh Link 808 - Cực TrâuCác bạn Bật 3 trình duyệt

Fake IP Vương Quốc Anh + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : This account is impersonating. Please remove it from Facebook soon.

Fake IP Hà Lan + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Dit account is uitgeschakeld. Gelieve te verwijderen. Dus mensen niet meer zien. 


Fake IP Newzealand + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Please delete this account. It was hurt and someone forged. Do not mourn for it. Please remove quickly.
This is A Fake Account, which was created to harass other. Expect Facebook to review and Close this Account

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc