TUT REPORT LINK 808 CHẤT
Kết quả hình ảnh cho facebook hacked
B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake
B2: fake Ip saint lucia + đổi nn Uk
B3 : VÀO https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
(Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI  (KHÔNG) đẾN ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh )
+  : Tên acc fake
+  :  Điền email acc fake
+  : Tên VIctim
+  : điền id victim vd : 100013970076525@facebook.com
+  : Liên kết victim : vd https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970076525
+  : Up cmnd ở Bước 1 lên

B4: lÍ DO : - Link (URL) to the impostor profile:
              Team Facebook account review and delete.
              Thank you.
Phần rep : Chú ý suport sẽ rep nhiều lần =)) nó rep lần nào là mình rep lại lần đó đến khi nào nó cho victim die thì thôi
           Thần chú rep : vd   - My name: LÊ TUẤN ANH
                              - Impostor name: LÊ TUẤN ANH
                              - Link (URL) to the impostor profile:
                                https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970076525
                                Team Facebook account review and delete.
                               Thank you.

TUT BY : LÊ TUẤN ANH
0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

Liên hệ với tôi qua Facebook.