TUT REPORT LINK 808 CHẤT

TUT REPORT LINK 808 CHẤT
Kết quả hình ảnh cho facebook hacked
B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake
B2: fake Ip saint lucia + đổi nn Uk
B3 : VÀO https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
(Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI  (KHÔNG) đẾN ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh )
+  : Tên acc fake
+  :  Điền email acc fake
+  : Tên VIctim
+  : điền id victim vd : 100013970076525@facebook.com
+  : Liên kết victim : vd https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970076525
+  : Up cmnd ở Bước 1 lên

B4: lÍ DO : - Link (URL) to the impostor profile:
              Team Facebook account review and delete.
              Thank you.
Phần rep : Chú ý suport sẽ rep nhiều lần =)) nó rep lần nào là mình rep lại lần đó đến khi nào nó cho victim die thì thôi
           Thần chú rep : vd   - My name: LÊ TUẤN ANH
                              - Impostor name: LÊ TUẤN ANH
                              - Link (URL) to the impostor profile:
                                https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970076525
                                Team Facebook account review and delete.
                               Thank you.

TUT BY : LÊ TUẤN ANH

Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc