- Bước 1 : Các bạn đăng nhập vào nick bị checkpoint 
- Bước 2 : Sự dụng link contact này : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 ( Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân )
 - Bước 3: Dùng phần mềm Photoshop để làm một cái chứng minh nhân dân y như thật phải thật chuẩn vào nhé 
- Bước 4 : Dán câu thần chú này vào :
Dear Facebook Team,
 Please check back, please help me, this is the account holder It is very important to me. 
Name: tên của bạn 
Birthday: ngày tháng năm sinh trên facebook 
Email: mail của bạn
 Here is my photo of my ID, please check it clear.
  CHÚ Ý : - Không cần fake ip gì hết nhé :D
0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Không nói lời thiếu văn hóa, không quảng cáo thông qua khung bình luận.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!