Kết quả hình ảnh cho facebook die

Bạn cần có GIẤY CHỨNG TỬ CỦA NGƯỜI BỊ MẤT ( DIE )
Rồi vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841


Ô 1 : tên Tài khoản của người bị mất 
Ô 2: Chọn ngày mấy giống trong giấy chứng
Ô 3: Bạn Có Thể Lên Google Tìm Những Bài Viết Về Người Đã Qua Đời Vào
TIẾP THEO BẠN CẦN VÀO LINK

Dòng 1 : Tên ních facebook mình
Dòng 2: Tên tài khoản victim

Dòng 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất
Dòng 4 : Link victim nhé
Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái)
 - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)
Dòng 5: Điền ngày qua đời vào
Dòng cuối điền : 

Xin chào nhóm Facebook, người đã sử dụng tài khoản này đã qua đời vào ngày ... tháng ... năm ..., chúng tôi cảm thấy rằng một số người đã viết vào dòng thời gian của tài khoản này cho những gì không nên, chúng tôi nghĩ rằng nhóm Facebook xin vui lòng xóa tài khoản này một lần nữa để mọi người có thể nhớ về Nó.
Người sử dụng tài khoản này đã qua đời, xin lưu ý tài khoản Facebook cho tất cả mọi người. Nhóm Facebook của Hello, người sử dụng tài khoản này đã chết vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, chúng tôi cảm thấy rằng một số người đã viết vào thời điểm này Tài khoản cho những gì không nên, chúng tôi nghĩ rằng nhóm Facebook xin vui lòng xóa tài khoản này một lần nữa để mọi người có thể nhớ về nó.
Người tạo tài khoản đã qua đời, hãy tư vấn tài khoản Facebook tưởng niệm cho mọi người biết.
4 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (4)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Không nói lời thiếu văn hóa, không quảng cáo thông qua khung bình luận.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!