THỦ THUẬT MỞ KHÓA FACEBOOK KHI BỊ FAQ

Chuyên Mục


Bước 1 : Fake ip trang ( www.hola.org). Sau đó, vào facebook,  fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :


v  Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này:
나는 팀이 입증 형태로이 계정의 잠금
해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 우리
v  Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :
나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지
, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을
해제하기 위해이 편지를 고려해야 것으로
뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하
때문에
v  Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
안녕하세요 페이스 북이 검증 템플릿이
, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장
기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화
있습니다. 페이스 팀은 검토 잠금
!
ü  이메일 : (Email của bạn )
ü  계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
ü  생일 : (Ngày sinh của bạn )
ü  여권에 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )


Tất cả bài viết đều được phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!

Phản Hồi Độc Giả

8 Bình Luận

• Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
• Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
• Mọi comment thô tục sẽ bị Admin xóa
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc