01/09/2016

Hướng Dẫn Report | Die 80% Facebook Nạn Nhân

Bước 1: Vào trang victim Bước 2: Báo cáo 3 stt 3 ảnh, 1 ảnh phải có sex , 1 stt khích động Bước 3: Báo cáo mạo danh, báo cáo người nỗi tiếng , thú cưng. Bước 4: Dán vào trợ giúp tài khoản . Chọn tài khoản này bị hack . Gửi fb xem xét Bước 5: Đóng tài khoản . Tỉ lệ die 80% . Nếu thêm 1 link 13t xát xuất die sẽ cao hơn.


Thần chú report 13 tuổi: 
This profile is fake me and scam my friend. This profile is standred of community facebook and tinker that, i think this report is good for facebook, please disable this account. Thanking facebook teamHello facebook team. I can not log in to your account because the password wrong and I can not get an account with a phone number so I will send the identity card to FacebookTeam to consider, and hopefully will provide me password in the shortest time. Thank you very much Facebook Team.
- - 0 bình luận CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé