20/03/2017

- Lấy Nick Chính tố cáo. Nick chính đã verify thì hẵng tố cáo.  
Vào Link 13T: 

- Link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

- Thần Chú: Hello Facebook. I report, I am sure this timeline was using fake identity card but is used photoshop realistic. It is not enough 9-year- old to join Facebook. It has used the wrong date of birth, it was born in 2007. Please take a check the identity of the account again. So it may not be old enough. And it decent harassing friends on the social network Facebook Facebook Thank you. 
Tiếp theo lấy 1 nick khác. online Thường xuyên vào link 14t :

- - Link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Thần Chú:  Hello Team Facebook, this person have done wrong year of birth in order to register a Facebook account, this person is a child under 14 years old is not old enough to use Facebook, Team Facebook requirements remove account as Facebook terms set out, Thank you Facebook group. + Dòng 1 điền link nó + ĐÒng 2 điền tên + Dòng ba chọn 10 năm  + Dòng 4 điền thần chú trên- - 0 bình luận CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé