22/10/2016

Tut report khi có info của victim đảm bảo 100% die faq mạo danh - Chế By AresT
còn nếu không có info victim thì tỉ lệ 50/50
vào link : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Ô 1 : tên nó
ô 2: email mình rep mail
ô 3: tên nó
ô 4: có email ẩn nó càng tốt, k có thì k sao
ô 5: Link Ur nó
up cmnd lên và phần thông tin bổ sung e điền: mún chọn cái nào cũng đc
Nhớ fake ip us và ngôn ngữ us
- Hello team Facebook , I found this account is impersonating me to cheat , I 'm worried about this incident , expect Facebook to delete this account .
- I think the Facebook should delete this account because the account is impersonating me with bad intentions .- Represents a singer or an illegal business account holder .- Not old enough to join Facebook . - Create and maintain multiple accounts for the purpose  spam .- Sign inappropriate harassing other people .- Expect Facebook consider and resolve this case .
Sau đó vẫn ip đó rồi vào gmail hoặc rep link case như sau
Hello team Facebook!
Full Name: tên victim
Date of birth:  ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
I am worried because the impersonation behavior for malicious purposes, hope the review and close Facebook accounts.
Hello team Facebook. - This account is impersonating me. - The account holder is using fake names and not old enough to use Facebook. - Account active contact with other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, dating or perform other inappropriate behavior.
This is my id card.
Full Name: tên nó
Date of birth: ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
Expect teams to review and delete Facebook account.
Rồi hóng sp nó rep là nó đi thôi, cho dù veri vẫn die nữa
Nguồn : http://www.starthinhit.tk/
- - 0 bình luận CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé