16/03/2017Các bạn Bật 3 trình duyệt

Fake IP Vương Quốc Anh + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : This account is impersonating. Please remove it from Facebook soon.

Fake IP Hà Lan + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Dit account is uitgeschakeld. Gelieve te verwijderen. Dus mensen niet meer zien. 


Fake IP Newzealand + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Please delete this account. It was hurt and someone forged. Do not mourn for it. Please remove quickly.
This is A Fake Account, which was created to harass other. Expect Facebook to review and Close this Account
- - 0 bình luận CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé